vvvvvvvv

Phòng GD&ĐT Đông Hưng                CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM
Trường MN Chương Dương                      Độc lập - Tự Do  - Hạnh phúc
           
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP : 3 TUỔI A   
  NĂM HỌC 2021 - 2022     
                          
GVCN: Phạm Thị Lý - Phạm Thị Ánh Tuyết   
           
STTHọ và tênN. SinhNữChỗ ởD.TộcBốTuổiMẹTuổi 
1Phạm Lâm Anh20/04/2018NữN.Lỗ Phạm Văn Quân1978Lương Thị Thảo1984355008258
2Vũ Quang Đăng20/03/2018 CMĐ Vũ Mạnh Hà1987Phạm Thị Bích1991398291297
3Cao Thành Đạt07/11/2018 CMN Cao Ngọc Anh1990Nguyễn Thị Thu1999383689161
4Nguyễn Thế Hải18/05/2018 CMN Nguyễn Thế Long1994Lê t thu Trà1996889441866
5Phạm Văn Hưng23/11/2018 C.Mỗ Phạm Tất Việt1995Hồ Thị Hoài1995343117636
6Lưu Phúc Khang05/09/2018 CMN Lưu Văn Đức1977Vũ Thị Dung1980344040404
7Đào Trúc Linh18/09/2018NữC.Mỗ Đào Thành Đạt1993Đỗ Thị Mai1991334095693
8Phạm Khánh  Linh04/08/2018NữC.Mỗ Phạm Minh Thành1983Đàm Thị Thương1985829982268
9Lưu Tất  Minh03/04/2018 CMN Lưu Văn  Đạt1986Nguyễn Thị Mai1993368156554
10Vũ Thị Hà My13/09/2018NữTh.Long Vũ Văn Thành1988Ngô Thị Hà1989972898530
11Phạm  Duy Phong19/01/2018 C.Mỗ Phạm Duy Đức1992Nguyễn Thị Thỏa2002985843662
12Đào Tú Phương12/10/2018NữC.Mỗ Đào Thế Hùng1984Phan Thị Thúy1983987433229
13Đào Thị Mai Thư26/ 02/2018NữC.Mỗ Đào Đức Tâm1989Mai Thị Thanh1990986044890
14Lý Anh Thơ19/04/2018NữCMN Lý Văn Trượng1978Lưu Thị Thơm1982972508318
15Phạm Hưng Vượng14/12/2018 C.Mỗ Phạm Văn Thịnh1981Đào T Thu Ngân1988377010920
           
          
Phòng GD&ĐT Đông Hưng                CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM
Trường MN Chương Dương                      Độc lập - Tự Do  - Hạnh phúc
           
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP : 3 TUỔI A   
  NĂM HỌC 2021 - 2022     
                          
GVCN: Phạm Thị Lý - Phạm Thị Ánh Tuyết   
           
STTHọ và tênN. SinhNữChỗ ởD.TộcBốTuổiMẹTuổi 
1Phạm Lâm Anh20/04/2018NữN.Lỗ Phạm Văn Quân1978Lương Thị Thảo1984355008258
2Vũ Quang Đăng20/03/2018 CMĐ Vũ Mạnh Hà1987Phạm Thị Bích1991398291297
3Cao Thành Đạt07/11/2018 CMN Cao Ngọc Anh1990Nguyễn Thị Thu1999383689161
4Nguyễn Thế Hải18/05/2018 CMN Nguyễn Thế Long1994Lê t thu Trà1996889441866
5Phạm Văn Hưng23/11/2018 C.Mỗ Phạm Tất Việt1995Hồ Thị Hoài1995343117636
6Lưu Phúc Khang05/09/2018 CMN Lưu Văn Đức1977Vũ Thị Dung1980344040404
7Đào Trúc Linh18/09/2018NữC.Mỗ Đào Thành Đạt1993Đỗ Thị Mai1991334095693
8Phạm Khánh  Linh04/08/2018NữC.Mỗ Phạm Minh Thành1983Đàm Thị Thương1985829982268
9Lưu Tất  Minh03/04/2018 CMN Lưu Văn  Đạt1986Nguyễn Thị Mai1993368156554
10Vũ Thị Hà My13/09/2018NữTh.Long Vũ Văn Thành1988Ngô Thị Hà1989972898530
11Phạm  Duy Phong19/01/2018 C.Mỗ Phạm Duy Đức1992Nguyễn Thị Thỏa2002985843662
12Đào Tú Phương12/10/2018NữC.Mỗ Đào Thế Hùng1984Phan Thị Thúy1983987433229
13Đào Thị Mai Thư26/ 02/2018NữC.Mỗ Đào Đức Tâm1989Mai Thị Thanh1990986044890
14Lý Anh Thơ19/04/2018NữCMN Lý Văn Trượng1978Lưu Thị Thơm1982972508318
15Phạm Hưng Vượng14/12/2018 C.Mỗ Phạm Văn Thịnh1981Đào T Thu Ngân1988377010920
           
           

v