Phòng GD&ĐT Đông Hưng                CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM
Trường MN Chương Dương                      Độc lập - Tự Do  - Hạnh phúc
    Lớp: 3 tuổi B     
GVCN: Nguyễn Thị Huệ - Trần thị Hoài    
            
STTHọ và tênN. SinhNữChỗ ởD.TộcBốTuổiMẹTuôiSố ĐT 
1Ngô Hoài An21/12/2018 N.LỗKinhNgô Đình Cương1980Trịnh Thị Trang1988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2  Phạm Thị Hải Anh01/02/2018 Th.SổKinhPhạm Văn Dương1988Bùi Thị Nga1998382372348 
3Trần Gia Bảo05/07/2018 CMĐKinhTrần Văn Nhương1978Nguyễn thị Huệ1980974597115 
4Phạm Hà Linh Đan17/10/2018 CMNKinhPạm Tất Phát1990Hà Thị Linh199297258328 
5Đào Gia Hân21/07/2018 CMĐKinhĐào Duy Binh1994Ngô Thị quỳnh1994989596570 
6Lê Đức Hiếu31/08/2018 CMĐKinhLê Thế Tạo Đức1993Nguyễn thị hà1998856591598 
7Phạm Trần Nhật Khôi06/08/2018 N.LỗKinhPhạm văn  Trường1993Trần Thị Nhài1994973834582 
8Dương Nhật Linh10/05/2018 CMĐKinhDương Văn Toàn1991Trần Thị Nhung1993345038482 
9Hoàng Thanh Mai25/01/2018 N.LỗKinhHoàng Văn Cường1985Vũ t Hồng Nhung1990368104485 
10Phạm Bá Tường Minh11/06/2018 Th.SổKinhPhạm Bá Nam1988Bùi Thị Vân1992333294066 
11Ngô Thảo Nhi18/11/2018  N.LỗKinhNgô Thế anh1991Nguyễn Thị Phương1993366212366 
12Đỗ Đức Phúc22/10/2018 Th.SổKinhĐỗ Văn Tiến1990Phạm Thị  Lê1990326925059 
13Đỗ Xuân Phúc01/06/2018 Th.SổKinhĐỗ văn Kiên1979Trịnh Thị Mai1986968523635 
14Vũ Hà Phương16/04/2018 CMĐKinhVũ Ngọc Thủ1989Đỗ T Thùy Linh1997388844797 
15Trần Đức Tài05/01/2018 CMĐKinhTrần Công Định1983Vũ Thị Nguyên1990965087535 
16Ngô Hải Yến07/07/2018 Th.SổKinhNgô Thế Trung1983Lê Thị Vui1981986538060 
17Phạm  T Hải  Yến01/02/2018 Th.SổKinhPhạm Dăn Dương1998Bùi Thị Nga1998382372348