PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HƯNG
TRƯỜNG MẦM NON CHƯƠNG DƯƠNG
KẾT QUẢ CÂN ĐO
Lớp: 5 tuổi A
 Tại thời điểm tháng 9 năm học 2019 - 2020
STTHỌ VÀ TÊNTháng, năm sinhKết quả cânKết quả đoGhi chú
Chiều caoTình trạng dinh dưỡngCân nặngTình trạng dinh dưỡng
1Phạm Minh Anh23/03/2014110.0Bình thường16.0Bình thường 
2Phạm Nguyễn Minh Anh17/02/2014115.0Bình thường16.0Bình thường 
3Trần Đặng Tuấn Anh18/08/2014101.0SDDTTCMĐV14.0SDDTNCMĐV 
4Vũ Tuấn Anh08/09/2014111.0Bình thường16.0Bình thường 
5Trần Diệu Anh11/03/2014116.0Bình thường19.0Bình thường 
6Vũ Nguyễn Việt Anh08/05/2014114.0Bình thường21.0Bình thường 
7Phạm Ngọc Cảnh11/11/2014107.0Bình thường17.5Bình thường 
8Nguyễn Khánh Chi31/03/2014107.0Bình thường15.0Bình thường 
9Trần Hà Anh Dũng01/04/2014110.0Bình thường16.0Bình thường 
10Đỗ Lịnh Đan20/12/2014104.0Bình thường15.0Bình thường 
11Phạm Thành Đạt21/09/2014108.0Bình thường15.0Bình thường 
12Phạm Tiến Đạt06/10/2014108.0Bình thường17.0Bình thường 
13Phạm Tiến Hùng18/09/2014111.0Bình thường19.0Bình thường 
14Lê Xuân Hưng13/12/2014102.0Bình thường14.5Bình thường 
15Hoàng Minh Hưng30/12/2014106.0Bình thường20.0Bình thường 
16Nguyễn Minh Hiếu15/10/2014110.0Bình thường18.0Bình thường 
17Phạm Gia Khánh30/06/2014107.0Bình thường15.0Bình thường 
18Nguyễn thị Tuyết Mai07/03/2014106.0Bình thường15.0Bình thường 
19Pham Ngọc Bảo Minh18/11/2014108.0Bình thường18.0Bình thường 
20Nguyễn Thảo Nguyên05/02/2014118.0Bình thường26.0Bình thường 
21Trần Thuật Phát25/11/2014107.0Bình thường16.5Bình thường 
22Nguyễn Thái Sơn12/03/2014115.0Bình thường20.0Bình thường 
23Nguyễn Minh Thư04/07/2014107.0Bình thường16.0Bình thường 
24Vũ Trung Trưởng04/04/2014118.0Bình thường25.0Bình thường 
25Cao chính Vũ04/01/2014121.0Bình thường24.0Bình thường 
26Phạm Hải Yến08/11/2014101.0Bình thường14.0Bình thường 
27Đào Đức Anh18/09/2014113.0Bình thường19.0Bình thường 
28Trần Diệu Thanh09/01/2014120.0Bình thường26.0Bình thường 
29Nguyễn T Minh Phương21/07/2014108.0Bình thường16.0Bình thường 
30Nguyễn Mai Linh24/09/2014108.0Bình thường16.5Bình thường 
31Nguyễn Thu Ngân24/09/2014107.0Bình thường16.0Bình thường 
32Đào Tuấn  Vũ06/05/2014109.0Bình thường17.0Bình thường 
33Bùi Anh Thư09/10/2014116.0Bình thường20.0Bình thường 
34Phạm Trung Anh14/08/2014114.0Bình thường28.0CNHSVT 
35Lưu Bình An11/09/2014106.0Bình thường16.0Bình thường 
36Vũ Thành An16/01/2014108.0Bình thường14.0SDDTNCMĐV 
37Nguyễn Thiện Gia Bảo27/04/2014116.0Bình thường20.0Bình thường 
38Huỳnh Quang Huy23/08/2014108.0Bình thường17.0Bình thường 
39Phạm Hoàng Tuấn Kiệt01/01/2014121.0Bình thường25.0Bình thường 
40Phạm Hải Lâm29/01/2014116.0Bình thường20.0Bình thường 
41Lê Chí Thiện06/11/2014104.0Bình thường15.0Bình thường 
42Nguyễn Anh Tuán08/12/2014101.0Bình thường13.0SDDTNCMĐV 
43Hoàng Khanh Phương20/11/2014104.0Bình thường14.0Bình thường 
44Vũ Đào Ngọc Anh23/10/2014106.0Bình thường16.5Bình thường 
 TỔNG HỢP:      
 Số học sinh SDD thể thấp còi1chiếm tỷ lệ2.27% 
    + Mức độ vừa1chiếm tỷ lệ2.27% 
    + Mức độ nặng0chiếm tỷ lệ0.00% 
 Số học sinh có chiều cao bình thường43chiếm tỷ lệ97.73% 
 Số học sinh SDD thể nhẹ cân3chiếm tỷ lệ6.82% 
    + Mức độ vừa3chiếm tỷ lệ6.82% 
    + Mức độ nặng0chiếm tỷ lệ0.00% 
 Số học sinh thừa cân1chiếm tỷ lệ2.27% 
 Số học sinh béo phì0chiếm tỷ lệ0.00% 
 Số học sinh có cân nặng bình thường40chiếm tỷ lệ90.91% 
        
   Chương Dương, ngày 20 tháng 9 năm 2019
        
 Giáo viên chủ nhiệm        PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
        
        
        
    Trần Lệ Duyên       Đỗ Thị Thảo