PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HƯNG
TRƯỜNG MẦM NON CHƯƠNG DƯƠNG
KẾT QUẢ CÂN - ĐO
LỚP: 5 tuổi B
 Tại thời điểm tháng 9 năm học 2019 - 2020
STTHỌ VÀ TÊNTháng, năm sinhKết quả cânKết quả đoGhi chú 
Chiều caoTình trạng dinh dưỡngCân nặngTình trạng dinh dưỡng 
1Nguyễn Bảo An26/10/2014104.0Bình thường15.0Bình thường  
2Phạm Bảo An30/06/2014117.0Bình thường21.5Bình thường  
3Ngô Hoài An14/04/2014114.0Bình thường19.0Bình thường  
4Vũ Thị An17/04/2014103.0Bình thường15.0Bình thường  
5Nguyễn Quang Châu17/06/2014117.0Bình thường19.0Bình thường  
6Phạm Ngọc Danh03/03/2014116.0Bình thường21.0Bình thường  
7Cao Tiến Đạt24/04/2014110.0Bình thường15.0Bình thường  
8Lưu Ngọc Hà29/06/2014108.0Bình thường15.0Bình thường  
9Lưu Mạnh Hậu11/11/2014118.0Bình thường23.0Bình thường  
10Nguyễn Bùi Gia Huy01/09/2014114.0Bình thường21.0Bình thường  
11Phạm Huy Khôi31/08/2014107.0Bình thường16.0Bình thường  
12Nguyễn Gia Linh10/10/2014106.0Bình thường16.5Bình thường  
13Phạm Hoàng Linh03/06/2014110.0Bình thường20.0Bình thường  
14Nguyễn Gia Lộc05/10/2014109.0Bình thường18.0Bình thường  
15Phạm Nhật Minh18/06/2014113.0Bình thường19.0Bình thường  
16Phạm Quang Minh03/09/2014110.0Bình thường15.0Bình thường  
17Lưu Văn Mạnh21/10/2014113.0Bình thường20.0Bình thường  
18Vũ Trọng Phúc31/01/2014116.0Bình thường19.0Bình thường  
19Phạm Thanh Tùng05/02/2014115.0Bình thường21.0Bình thường  
20Vũ Đức Thắng17/09/2014110.0Bình thường21.0Bình thường  
21Cao T Huyền Trang14/10/2014107.0Bình thường15.0Bình thường  
22Lê Nhã Uyên07/08/2014113.0Bình thường18.0Bình thường  
23Nguyễn T Bích Thùy14/01/2014109.0Bình thường15.5Bình thường  
24Nguyễn Thành Đạt20/11/2014100.0Bình thường12.5SDDTNCMĐV  
25Lương Tuấn Hưng09/10/2014114.0Bình thường20.0Bình thường  
26Vũ Anh Duy30/09/2014103.0Bình thường14.5Bình thường  
27Phạm Kim Ngân01/05/2014111.0Bình thường18.0Bình thường  
28Ngô Phương Cẩm Tú07/08/2014108.0Bình thường16.0Bình thường  
29Phạm Ngọc Quyên04/06/2014112.0Bình thường15.0Bình thường  
30Trần anh Vũ27/12/2014117.0Bình thường23.0Bình thường  
31Cao Thị Hải Yến28/11/2014107.0Bình thường18.5Bình thường  
32Nguyễn Trung Đức13/05/2014119.0Bình thường21.0Bình thường  
33Lê Nguyễn Xuân Sơn20/09/2014110.0Bình thường20.0Bình thường  
34Nhâm Thị Minh Anh10/10/2014113.0Bình thường22.5Bình thường  
35Nguyễn Thanh Xuân12/10/2014107.0Bình thường15.0Bình thường  
36Phạm Nguyễn Như Ý26/07/2014111.0Bình thường18.0Bình thường  
37Trần Kim Ngân01/04/2014112.0Bình thường18.5Bình thường  
38Nguyễn Quốc Thắng25/05/2014110.0Bình thường19.0Bình thường  
         
 TỔNG HỢP:       
 Số học sinh SDD thấp còi0chiếm tỷ lệ0.0%  
    + Mức độ 10chiếm tỷ lệ0.0%  
    + Mức độ 20chiếm tỷ lệ0.0%  
 Số học sinh có chiều cao bình thường38chiếm tỷ lệ100.0%  
 Số học sinh SDD nhẹ cân1chiếm tỷ lệ2.6%  
    + Mức độ vừa1chiếm tỷ lệ2.6%  
    + Mức độ nặng0chiếm tỷ lệ0.0%  
 Số học sinh thừa cân0chiếm tỷ lệ0.0%  
 Số học sinh béo phì0chiếm tỷ lệ0.0%  
 Số học sinh có cân nặng bình thường37chiếm tỷ lệ97.4%  
         
               Chương Dương, ngày 20 tháng 9 năm 2019 
         
 Giáo viên chủ nhiệmPHÓ HIỆU TRƯỞNG 
         
         
         
 Nguyễn Thị Khánh Ly Đỗ Thị Thảo