Phòng GD&ĐT Đông Hưng                CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM
Trường MN Chương Dương                      Độc lập - Tự Do  - Hạnh phúc
           
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP : 25 - 36 tháng    
  NĂM HỌC 2021 - 2022     
                          
GVCN: Bùi Thị Hương - Trần Thị Vân   
           
STTHọ và tênN. SinhNữChỗ ởD.TộcBốTuổiMẹTuổi 
1phạm Quỳnh anh15/01/2019NữC.MỗKinhPhạm văn Tiệp Phạm Thị Huệ  
2Nguyễn Quỳnh Anh18/08/2019NữTh.SổKinhNguyễn văn Thành Nguyễn Thị Hà  
3Ngô Ngọc An14/06/2019 N.LỗKinhNgô Ngọc Nam Nguyễn Thái Bảo  
4Trần Khánh Chi18/06/2019NữCMĐKinhTrần Văn Quân Đặng Thị thu  
5Trần Thàn Duy30/03/2019 CMĐKinhTrần Văn Nhất Nguyễn Thị Khuyên  
6Đõ Thanh Mai13/04/2019NữN.LôKinhĐỗ Đại Danh Đào Thị Diệp  
7Lê Minh Phú18/03/2019 CMĐKinhLê đình Giang1976Nguyễn Thị Hòa  
8Lê Minh Quân30/03/2019 CMĐKinhLê Văn Thắng Đỗ  Thị Thắm  
9Phạm Minh Khang08/11/2019 N.LỗKinhPhạm Văn Duy    
10Phạm Hà Anh Tuấn11/10/2019 Th..SổKinhPhạm Viết Lãm Hà Thị Hương  
11Nguyễn  Hải Yến09/05/2019NữCMĐKinhNguyễn Văn Huy Phạm Thị Hương