Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 11 : 248
Năm 2020 : 4.815
 • Bùi Thị Thúy Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên 2. Dạy lớp 5 tuổi A
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Phạm Thị Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên 2. Dạy lớp 5 tuổi B
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
 • Phạm Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Tạ Thị Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ NT. GVNT. Dạy nhóm 1 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Nguyễn Thị Mi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên NT. Dạy lớp 25 - 36 tháng B
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Bùi Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ NT. Khối trưởng 25 - 36 tháng. Dạy nhóm 25 - 36 tháng A
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
 • Nguyễn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên MG. Dạy lớp 3 tuổi B
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
 • Phạm Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên MG. Dạy lớp 3 tuổi A
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Phạm Thị Dịu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên MG. Khối trưởng 3 tuổi. Dạy lớp 3TA
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
 • Trần Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên 2. Dạy lớp 4 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
 • Nguyễn Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên 1. Dạy lớp 4 tuổi B
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
 • Phạm Thị Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ MG. Khối trưởng 4 tuổi. Dạy lớp 4TA
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân