Thống kê
Hôm nay : 6
Tháng 12 : 156
Năm 2019 : 2.935
BÀI TUYÊN TRUYỀN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRƯỜNG MẦM NON

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRƯỜNG MẦM NON

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRƯỜNG MẦM NON  Vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong những vấn đề cấp bách hiện nay trong xã hội và nhất là một trong những tiêu chí hàng đầu để đánh giá xếp loại trường mầm non. Chất lượng VSATTP liên quan đến quá trình từ khâu sản xuất tới khâu tiêu ...
TUYÊN TRUYỀN  VỀ VIỆC HUY ĐỘNG TRẺ ĐẾN TRƯỜNG

TUYÊN TRUYỀN VỀ VIỆC HUY ĐỘNG TRẺ ĐẾN TRƯỜNG

TUYÊN TRUYỀNVỀ VIỆC HUY ĐỘNG TRẺ ĐẾN TRƯỜNG Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, nhận thức, tình cảm xã hội và thẩm mỹ cho trẻ. Những kỹ năng mà trẻ được tiếp thu qua chương trình chăm sóc giáo dục mầm non sẽ là nền tảng ...
Bài tuyên truyền phối hợp giữa nhà trường gia đình trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ trong trường mầm non.

Bài tuyên truyền phối hợp giữa nhà trường gia đình trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ trong trường mầm non.

Bậc học mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đây là bậc học có nhiệm vụ thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi. Vì vậy nếu trẻ được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục tốt, trẻ sớm phát triển thể chất và trí tuệ một cách đúng hướng và mạnh mẽ. Nó ...